Information om Sadhanameditationerna för Vattumannens tidsålder. Nästa gång: 5:e december kl 10:00-ca 12:20 på Deva

Den officiella beskrivningen av sadhana från 3HO som pdf.

Utdrag från kundalini yoga-manualen.

Mantrana och deras betydelse:

Mantrana är på det heliga språket Gurmukh, ett språk som inte talas och mantrana får därför ingen översättning i vanlig mening. Det handlar om vibrationer på olika nivåer och kan därför tolkas på olika sätt. Ord får också olika laddning för olika personer och viktiga är att hitta en översättning som klingar rätt inom var och en.

1. Uppstarts- och initieringsmantrat:

Ek Ong Kar
Sat Nam Siri
Wa-he Gu-ru

Ek Ong Kar - En skapare/skapelse
Sat Nam - Jag är sanning, sanning är min identitet
Siri Wahe Guru - Den stora vägledaren och extasen

2. Mantra för eftertanke baserat på en sutra av Patanjali

Wa Yante Kar Yante
Jag Dot Pate Adak It Waha
Brahmadeh Tresha Guru
It Wahe Guru

Wa Yante Kar Yante - (Det universella makro-jaget. Det kreativa jaget.)
Jag Dot Pate Adak It Waha - (Allt som är skapande genom tidsåldrarna. Allt som är "ett".)
Brahmadeh Tresha Guru - (De tre aspekterna av det gudomliga: Brahma - den skapande, Vishnu - den upprätthållande och Mahech/Shiva - den avslutande/förgörande.)
It Wahe Guru - (Det är den oändliga visdomen och glädjen hos vägvisaren/gurun/det gudomliga.)

3. Mool mantra, rot- eller kärnmantrat

Ek Ong Kar Sat Nam
Karta Purk Nirbao Nirvair
Akal Morat Ajone Saibung
Gur Prasad Jap!
Aad Such
Jugad Such
Hai Be Such
Nanak Hose Be Such

Ek Ong Kar Sat Nam - En skapare/skapelse, Jag är sanning, sanning är min identitet
Karta Purk Nirbao Nirvair - Utföraren av allt, utan rädsla, utan vedergällning
Akal Morat Ajone Saibung - Odöd, ofödd, existerar i sig själv
Gur Prasad Jap! - Vägledarens gåva, sjung i tacksamhet!
Aad Such - Sann i början/begynnelsen
Jugad Such - Sann genom alla tider
Hai Be Such - Sann i detta nu
Nanak Hose Be Such - Vår Guru (Nanak) säger att Sanning skall alltid råda

4. Mantra för uppväckande av intuitionen.

Sat Siri Siri Akal
Siri Akal Maha Akal
Maha Akal Sat Nam
Akal Morat Wahe Guru

Sat Siri - Den oändliga sanningen
Siri Akal - Det stora alltid levande/oförgängliga
Maha Akal - Den stora odödligheten.
Sat Nam - Sanningen är identiteten.
Akal Morat - Skaparens odödlighet
Wahe Guru - Upplevelsen av det gudomliga/allomfattande

5. Mot all negativitet och hinder i vår väg. Ett papper med mantrat kommer att användas i meditationen!

Rake rakanahar ap ubarian
Gurke paire pa-i kaj savarian
Ho-ap di-al manaho na visarian
Sad jana ke sang-ge bavajal tarian
Sakat nindak dusht kin ma-e bidarian
Tis sahib ke te-ke Nanak mane ma-e
Jis simrat suk ho-i sagale dok ja-e

Strof för beskydd från alla negativa krafter och det som motarbetar oss i vår väg och vårt öde. Mantrar blir ett svärd för varje motriktad vibration, tanke, ord eller handling

6. Mantrat för extas och den ultimata visdomen

Wahe Guru Wahe Guru
Wahe Guru Wahe Jio

Wahe Guru - Den oändliga visdomen hos vägvisaren/gurun/det gudomliga är stor och extatisk bortom beskrivning och ord
Wahe Jio - Den här kraften planteras nu i vårt hjärta och medvetande/själ/sinne (soul)

7. Mirakelmantrat för healing och hjärta

Guru Guru Wahe Guru
Guru Ram Das Guru

Guru - den allomfattande visdomen/vägledaren (inom oss eller utanför)
Wahe Guru - Den oändliga visdomen hos vägvisaren/gurun/det gudomliga är stor och extatisk bortom beskrivning och ord
Guru Ram Das - välsignelsernas yogaanfader med epiteten Kung av yogierna (yogi=dedikerad yogautövare)

  • Min och Mantra boys Northern Light Sadhana cd med meditationsmusik för sadhana, meditation eller yogapasset. Mejla mig om du är intresserad att köpa. Webbpris 140 kr (+ frakt 20 kr).
    Northern Light Sadhana kundalini yoga mantra
    Lyssna på Mantra Boys myspace-sida