facebook kundalini södermalm yoga lediga platser bokning
Platstillgång och nyheter också på facebook, där det också går att skicka meddelanden.

Aktuella klasser

Klasser: tisdagar med start februari 2024 under planering

Lärare:
Janne Spetz.

avslappning till gongong

Yogans djupaste avslappning till gonggong på varje pass.

Klassens mantran:

Intoning
Ong Namo Guru Dev Namo

Uttoning
Sat Nam

Mantrameditation - varierar

Läs mer mantran här:här

Info om mantran som används i klassen finns här.

Läs mer.

Den symboliska övergången till Vattumannens tidsålder skedde 2011-11-11.

Five Sutras for the Aquarian Age
1. Recognize that the other person is you.
2. There is a way through every block.
3. When the time is on you, start, and the pressure will be off.
4. Understand through compassion or you will misunderstand the times.
5. Vibrate the Cosmos, the Cosmos shall clear the path.

Fem Sutras (lärosatser) för Vattumannens tidsålder
1. Se, att du finns i varje annan människa
2. Det finns en väg genom alla blockeringar
3. När du är tidsmässigt pressad, börja, och trycket kommer att försvinna
4. Förstå genom medlidande, annars missförstår du tidsandan.
5. Vibrera kosmos, och kosmos kommer att göra vägen fri.

Efter 5126 år är resan genom Maya­kalenderns nio nivåer av medvetande genomförd i och med 28 okt 2011.

Vi har nu enligt Maya-filosofin till fullo lyfts upp på en ny nivå av medvetande. Ett skifte som inte bara händer här på jorden utan genom hela universum. Yogiskt sett påverkas vi och våra medvetanden av astonomiska fenomenen och genom yogans övningar och meditationer kan vi absorbera och integrera detta på effektivaste sätt. (Av naturliga skäl råder det diskussion exakt när Mayakalenders egentligen började, detta leder följaktligen till olika teorier kring när den slutar, t ex är 21 dec 2012 ett annat förslag.)

Medvetande och upplevande -Vattumannens tidsålder och Mayakalendern

Två viktiga aspekter av yoga är energi och medvetande. Vi upplever ju dessa i vår yogapraktik, men speciellt denna höst så är skiften på ett högre plan i görningen. Sammanträffande nog infaller den officiella eller formella starten på Vattumannens tidsålder den 11 november, och Mayakalender går in i en ny fas 28 oktober och då sägs mänskligheten gå in i ett nytt medvetande. Genom yoga och meditation kommer vi att kunna ta till vara på dessa nya energier på bästa sätt.

Skiftena sker inte från en dag till en annan och datumen är att se som ungefärliga. Mayakalendern är noggrann i sitt matematiska och cykliska upplägg men osäkerheten ligger i när den egentligen kan anses starta – och här tvistar de lärde. Vad gäller övergången från Fiskens tidsålder till Vattumannens så handlar detta om vilket stjärntecken solen går upp i och här finns en överlappande period på mer än hundra år. Varje tidsålder är för övrigt ca 2500 år och datumet 11 november valdes mycket av numerologiska skäl dvs 11/11 -11.

En stor del av kundalini yogan handlar om att utveckla dessa Vattuman-energier och vårt medvetande. Yogi Bhajan uttryckte det:

"We are entering the Age of Aquarius on November 11, 2011. It will be a new time. The entire psyche is changing. You must purify the mind, body and soul to be real, innocent, and sattvic (pure). Elevate yourself to be angelic. This age which you will serve is an age of awareness and experience."

"Vi går in i Vattumannens tidsålder den 11 november 2011. Det blir en ny tid. Hela psyket förändras. Du måste rena sinne, kropp och själ för att kunna vara äkta, oskyldig och sattvisk (ren). Höj dig själv till att vara änglalik. Denna tidsålder som du kommer att tjäna är en ålder av medvetande och upplevande."

Mer om dessa filosofier och framför allt upplevandet av och närvaron i de yogiska energierna på kundalini yoga-klasserna denna höst. Börja 31 aug eller 7 sept.


Aktuella klasser:

Tider för vårterminen 2024 är fortfarande under planering, mer info inom kort. Skicka ett mejl för att sätta upp dig på mejllistan för utskick: jannespetz@gmail.com

Klasser kl 17:30 och 19:00. 11 pass för 2400 kr eller följ klasserna digitalt hemma för 1000 kr. Även drop-in 240 kr . Anmälan via: jannespetz@gmail.com

Varje pass innehåller fysiska övningar, andningsövningar, mantra/sång-meditation, djupavslappning till gongong (s.k. gongbad).

Onlinepass: Vill du göra yogan hemma så kan du anmäla dig till att få passet via youtube-länk under terminen, 1000 kr för 11 pass. Digital version ingår för elever på plats på Salve.

Passen följer teman och röda trådar följs, men det går fortfarande bra att komma på drop-in. Platsförfrågan görs via mejl jannespetz@gmail.com eller till mobil (0707-644530). Klasserna sker givetvis i enighet med FHMs eventualla restriktioner/rekommendationer. I mån av plats går det att komma första passet som drop-in och sen bestämma om man vill fortsätta.

Hör av dig för platstillgång för drop-in (230 kr) då det ibland finns lediga mattor: jannespetz@gmail.com

Under de första passen på termin gås alla grundtekniker igenom, sedan följer nytt material på varje pass. Varje pass innehåller förutom yogarörelserna också närvaro- och andningsövningar, djupavslappning till gonggong och mantrameditation.

Passen innehåller fysiska övningar, andningsövningar, meditation, djupavslappning till gonggong och sångmeditation. Pass tisdagar kl 17:30-18:50 och 19:00-20:30.

Drop-in i mån av plats 230 kr. Anmälan till jannespetz@gmail.com eller 0707-644530.

Janne Spetz har undervisat yoga i 15 år och är utbildad instruktör i kundaliniyoga, hathayoga och yinyoga.

Tisdagar - Kundaliniyoga på Salve på Krukmakargatan 3 (T-Mariatorget). Pass kl 17:30 och 19:00. Drop-in möjligt i mån av plats, 230 kr. Anmälan via mejl eller sms för att säkra plats: 0707-64 45 30 jannespetz@gmail.com

Under de första tillfällena täcks alla grundläggande tekniker inom kundalini yoga och fördjupning sker sedan successivt. Både nybörjare och de mer erfarenhet kan följa kursen.

Lärare: Janne Spetz - mer än tio år erfarenhet som yoga- och meditationslärare + gästlärare ett par tillfällen.

Varje pass innehåller fysiska övningar, andningsövningar, mantrameditation och avslutande djupavslappning till gonggong.

Nyckeln till att befinna sig i svängningar i det yttre är ett balanserat och närvarande inre. Augusti med sin övergång från sommar till höst och omställning från semester till vardagspuls bär med sig den största förändringen under hela året, och som alla omställningar behöver vi låta den landa i oss i sin egen takt. Yoga och meditation är verktyg, eller tillstånd, som är till god hjälp för detta; att låta kroppen och sinnet hänga med, att inte ryckas med i andras obalans och istället vara en fyr av närvaro som istället sprider balans.


Häng på våra pass i kundaliniyoga, med yogaövningar, meditation och djupavslappning till gonggong i väl avvägda proportioner.

kundalini yoga södermalm

Djupavslappning till gonggong och mantra/sång-meditation på varje pass.

Varje pass avslutas med djupavslappning som optimeras genom gonggongens transformerande vibration. Något att definitivt prova om du inte gjort det. Detta benämns ibland gongbad.

Mantra/sång-meditation på varje pass.

På varje pass gör vi en av kundaliniyogans meditationer med mantran från yogatraditionen. Observera att mantran är ljudningar eller sång av stavelser t ex "sat nam", och inte ord med betydelse, affirmationer eller likanande.

Nu finns senaste infon också på facebook-sidan! facebook kundalini södermalm yoga lediga platser bokning

Yogaformen är kundalini yoga. Varje tillfälle innehåller sekvenser av fysiska övningar (asanas) som kan utföras av alla med full effekt, andningsövningar och vi arbetar med fokus och medvetenhet och mindfulness i sinne och kropp. Avslappningen fördjupas med hjälp av gonggong. Läs mer om gonggong och yoga här. Varje pass avslutas med kundaliniyogans speciella sångmeditationer till levande musik. Varje pass har också ett tema kring någon av de många aspekterna av yoga eller yogafilosofi. Läs mer.

Yogabloggen

2 augusti - att börja yoga.. igen..

Om det så är efter ett uppehåll över sommaren eller om man börjar yoga så handlar det om att känna in nuläget. Man gör små observationer kring vilka delar eller muskler som känns i övningarna. Man ser på sina tankar som från ett utifrån-perspektiv och noterar vilka tankar som kommer fram. Har man gjort ett uppehåll kan det vara lätt att jämföra sig med hur yogan var innan uppehållet, vilket inte är relevant. Det är nuet som gäller och då finns inget att jämföra med istället finns tillgång till all den vila och återhämtning som finns i när man accepterar nuet.

Kundalini yoga på södermalm med två av sveriges mest erfarna lärare.

12 juni - när man vet själv att det stämmer

Buddhas filosofi är en hörnsten i yoga, Buddha fick en gång frågan:

- Det finns så många läror och mästare, finns det något sätt att veta vilken lära som är den rätta?

- Tro inte på något bara för att du hört det. Tro inte på något bara för att många säger att det är sant. Tro inte på något bara för att det finns att läsa i de gamla böckerna. Tro inte på något bara för att en auktoritet, som t.ex. en lärare eller någon som du ser upp till påstår att det är sant. Tro inte på uråldriga traditioner. När du vet själv, då du kanske efter egen observation och undersökning finner att det stämmer, endast då behöver du acceptera det som sant.

De positiva effekterna från yoga har beskrivits av såväl yogaelever på mina klasser som i de gamla skrifterna. Det kan handla som att man känner vila eller pigghet, får kreativare idéer eller känner en lätthet i tillvaron. Orden kan till och med tyckas vara motsägande, men å andra sidan slår det mig att man beskriver samma fenomen, kärnan är densamma.

25 januari - att vara närvarande eller inte vara närvarande

Yoga har med närvaro att göra: att vi gör övningar eller för delen djupavslappnar ”i närvaro”. Men detta är inget kravfyllt som innebär om att vi gör ”rätt” när vi känner oss fullt närvarande i nuet och att vi ”misslyckats” när vi märker att något distraherat oss.  Istället handlar närvaro om cykeln av att först för en stund vara fokuserad på det vi gör – sen när vi tappar detta fokus så finns något inom oss som ”kommer på” att vi tappat vårt fokus – och som sista led finns något i oss som flyttar oss tillbaka till det ursprungliga fokuset på det vi gör. Tills vi åter tappar…

Och så fortsätter det, och det även för den mest komplette yogamästare eller buddistmunk. Det vi gör i vårt yogande och mediterande är att vi tränar upp och skärper vår förmåga att vara alert och inlyssnande för de olika faserna, och med träning och när vi blir bekanta med processerna så får vi lättare att ta oss tillbaka till vårt fokus. Det här stärker mycket av vår mentala funktion som minne, icke-reaktivitet och stresstålighet. Rent fysiskt tränar vi samtidigt igenom kroppen; vi ökar vår smidighet, flöde, balans och styrka; vi reparerar det som kanske blivit svagt eller utarmat; vi öppnar upp för vila i de områden som behöver närande.

9 januari - yoga som medicin

Jag såg på en bokhandelssida på internet bokkategorin "Yoga och stretching". Först rynkar jag ett ögonbryn men inser sen att det är kanske så man ser på yoga på många håll.

Man glömmer då bort att yoga har så många fler positiva effekter än att sträcka ut muskelfibrer - vilket visserligen ingår i yoga och som visst kan ge en skön känsla i kroppen. Viktigare delar är närvaron i nuet, en medvetenhet inför processerna inom oss och övningarnas systematiska genomgång av kropp, sinne och själ. Delar som främjar blod- och lumfcirkulationen, körtelsystemet, nervsystem i kropp och hjärna och meditationens alla effekter på sinne, humör etc.

Kundaliniyogan på onsdagspassen är innehåller alla medicinska komponenter av kundaliniyoga. Samtidigt är passen en yoga för alla, de öppnar för läkande/helande där det behövs och förebygger för framtiden oavsett vad du har med dig i bagaget.

8 December - gongbad och gonggongen

Kundaliniyoga har länge varit känt för att hjälpa individer att nå en lugnare och mer avslappnad sinnesstämning, lindra smärta såväl som att stärka och göra kroppen med flexibel.

En mindre känd del av kundaliniyoga som kan kallas Gonggong-terapi har också använts med framgång vid behandling av schizofreni, autism och fysisk smärta såsom nacksmärta, huvudvärk och kramper i bröst och övre andningssystem. Gonggongen förstärker och fokuserar effekten av yogautövandet eller meditationen.

Kombinationen av kundaliniyogapasset, de yogiska andningsteknikerna och djupavslappningen skapar ett mottagligt sinne/kropps-tillstånd för vibrationerna från gonggongen att harmonisera rörelsen av helande energi (prana) i hela kroppen.

Gonggongen hjälper deltagaren bort från distraktionen och mönstren i sinnet genom ett, som det kallats, "inducerat meditativt tillstånd", dvs gongen försätter oss i meditation. Vibrationerna från gonggongen och deras effekt kan sedan stanna kvar i dagar. Gonggongen går in med helande och transformation på många nivåer, kroppsligt som mentalt som spirituellt. Ljudet av gonggongen främjar en positiv förändring i lyssnaren.

Ljudet från gonggongen skapar en djup avslappning , som befriar oss från virrvarret av tankar och stimulerar körtelsystemet till en hög nivå av funktion.

Gonggongen är ett egentligen mycket enkel, den anses vara ett vibrationssystem som är det faktiska ljudet av kreativitet. Gonggongen påverkar kroppen och dess meridianer samt släpper energimässiga och känslomässiga blockeringar.

Bland gonggongens många effekter finns:

 • Minskar stress och reducerar spänningar
 • Stimulerar cirkulationen
 • Justering tillbaka vårt nervsystemet till sitt optimala tillstånd
 • Skapa ett tillstånd av djup och avslappnad meditation

15 Februari - att komma i kontakt med flödet

I klassen förra veckan och även kommande onsdag behandlar vi andra chakrat dvs sexual- eller sakralchakrat. Ett av detta vattenchakras kvalitéer är flöde. Förutom flöde i yogaövningarna vill man också känna in flödet i prana/livsenergien i kroppen - vilket inte alltid är lätt. Det som hjälp mig är bildmetaforer och konst och poesi.

Med balansen i andra chakrat hör också skapandet. Inte bara att det bidrar till vår personliga kreativitet, utan min erfarenhet är att det bildliga och metaforiska också är en nyckel för att bli närvarande i andra chakrat.

Alla typer av kreativa verk kan hjälpa till, inte minst dans vars flöde liknar det vi vill nå fram till i yogarörelserna. En verktyg är att visualisera att man gör övningen i vatten och hur det tänkta vattnet då påverkar av vår andning och våra rörelser.

Det finns ett fåtal böcker i ämnet, en är Ateekas Love is under my skin: explorations in Living Yoga. Därifrån kommer den här bilden som verkligen säger mer om flöde än många sidor text:

flöde sakralbenet ur ateekas love is under my skin explorations in Living Yoga

Ateeka varvar i boken vackra texter och betraktelser med sina egna teckningar och målningar kring flöde, kvinnligt/manligt, anatoni ur ett yogiskt perspektiv. Boken kan beställas här: www.ateeka-yoga.com Jag brukar också ha några exemplar här i Stockholm till försäljning.

14 Februari - 2 minuter om dagen

När det kommer till inkännande och närvaro i kroppen så visar forskning gång på gång vilka positiva effekter det har. Det kan handla om färre och mildare förkylningar vilket medför färre sjukdagar eller att de runt om kring oss mår bättre (man har tittat på bland annat förskolebarn och patienter i terapi där pedagog respektive terapeut gjort mindfulness). Varför har då inte fler en daglig rutin? Vanligt förklaringar är att man inte vet hur man ska göra, att just man själv inte är "kan" meditera ens om man lärde sig eller att man inte har tid. Här kommer lösningen.

Alla är såklart kapabla att både lära sig meditation och att utöva den. Och tiden, följande övning som har påvistat positiv effekt, handlar bara om att göra 2 minuters meditation varje dag.

Hitta en bekväm ställning, det kan vara sittande på golvet, på stol eller liggande. Välj också en plats som är stilla och tyst som möjligt. Slut ögonen, och gå in i ett lyssnande på, som man säger, "fenomenen" eller signalerna i kroppen. Sätt igång någon form av klocka eller timer, som diskret kan plinga efter 2 minuter. Du vill inte sätta ord på det som händer och inte heller med en inre röst kommentera det du upplever. Om du märker att uppmärksamheten försvunnit - kom tillbaka till fenomenen. Att uppmärksamheten vandrar händer alla, och meditation handlar mycket om att före tillbaka. Vi vill vara uppmärksamma från ögonblick till ögonblick, acceptera allt som är. Och när klockan ringar - så är vi klara!

Tips, har du röst inom dig som tar över och stör -låt den finns - med prova om det går att "sätta ner volymen" på den, låta den bli tystare och tystare så att den hamnar i bakgrunden. Mejla gärna in feedback.

21 Januari - Yoga och meditation

Det är fascinerande vad meditation kan göra. Forskningen jag kommer i kontakt med visar gång på gång hur de som gör de mest enkla former av meditation kan visa förbättringar mot dem som inte gör det. Det kan gälla förbättringar i allt från koncentrationsförmåga till hur en barngrupp blir när förskoleläraren mediterar. Det har till och med visat sig att bara två minuter av daglig meditation skapar mätbara förändringar. Oavsett om du kommer att följa någon yogaklass under våren vill jag uppmuntra dig att prova på detta. Anvisningar kommer inom kort.

Yoga och meditation hör naturligtvis ihop. Egentligen kan jag tycka att alla yoga-övningar vi gör är en slags meditation eftersom vi strävar efter att hålla en närvaro och medvetenhet. Den fysiska övningen förstärker meditationen och aktiverar helandet runt om i kropp och sinne.

Saker som "närvaro" och "medvetenhet" är såklart bara ord eller etiketter. Min strävan som lärare är att beskriva det yogiska på så många olika sätt som möjligt, så man till slut kan släppa orden, komma bortom orden - och uppleva och välkomna nuet.

Mer på Yogabloggen

Bilder från yogafestivalen i Rom och Ängsbacka.

yoga festivalen i rom kundalini yoga Rom yogafestival kundalini yoga under träden klasser i stockholm eleveryogak inför yogaklasser


För att få mina nyhetsbrev om kurser och specialklasser via emejl, skicka ett mail med "Nyhetsbrev" i titeln.


yogi bhajan uses gong for meditation
Gongens (eller gong-gongens) breda spektrum av milda toner är enligt Yogi Bhajan (kundalini yogans grundare) det optimala hjälpmedlet för avslappning och meditation. Det är en urgammal teknik att få kroppen, sinnet och nervsystemet att slappna av och släppa iväg det vi inte behöver. Ett måste att prova! Läs mer om gong och yoga här.

 • Deva / Heart and Hand har återigen renoverats har bl a fått bättre ljudisolering.
 • Min och Mantra boys Northern Light Sadhana cd med meditationsmusik för sadhana, meditation eller yogapasset. Mejla mig om du är intresserad att köpa. Webbpris 160 kr (+ frakt 20 kr).
  Northern Light Sadhana kundalini yoga mantra
  Lyssna på Mantra Boys myspace-sida
 • Klicka här för yogamusik, böcker och dvd:er från kundalini yogan och andra yogaformer. Äntligen tycker jag att det kommit ett billigt och bra sätt att köpa böcker och cd från kundalini yogan. Priserna är helt ok och frakten (från Tyskland) känns prisvärd då man håller sig till två stycken produkter: 6.80 Euro (dvs för 2 cd/2 böcker/2 dvd eller kombinationer av dessa). 1 vara kostar 4.95 Euro i frakt och fler än två (under 5 kilo) kostar 13.95 Euro som jag tycker blir drygt om man vill beställa då och då.
 • Sadhana! Yogaspecial med yogapass och ungefär en timmes sångmeditationer till gitarr och harmonium. Återkommer när nya datum finns.
 • Information om Sadhana och meditations-serien för Vattumannens tidsålder