Janne Spetz - yogalärare

Jag är utbildad och certifierad lärare i Hatha yoga av på Vasishta Yoga med Saji P. K. och Kundalini yoga genom GuruRattana som är många är ansedd som en av de främsta lärarna inom Kundalini yoga idag. Jag har också vidareutbildat mig genom modulen för Yin yoga av Biff Mithoefer och Underground Yoga hos Angela Farmer och Victor van Kooten.

Lärarna ovan har gemensamt att de betonar att utgå från och vara närvarande i vårt hjärta, vilket starkt bidrar till andlig/mental som kroppslig utveckling. Ett målen i min undervisningen är att föra denna underbara tanke vidare.

Jag är verksam med regelbundna klasser i Stockholm och medverkar på retreater, festivaler med klasser och levande musik runt om i landet. För kontakt finns jag även på Facebook som Janne Spetz.

Hör av er vid behov av företagsyogapass såsom lunchyoga, permanenta klasser eller kundalini yoga-vikarie eller sångmeditations- och bhajanskvällar.

Övrigt

  • Coaching Practitioner - Kjell Enhager m fl, Coach2Coach - 2007
  • Unleash the Power Within (NLP, coaching) - Anthony Robbins - 2009
  • Biofysik, biokemi, naturvetenskap mm - SU, KTH

Yogaundervisning i urval

  • Ängsbacka yogafestival
  • Yogafestivalen i Rom, på Ängsbacka och Öland
  • Yogaretreater i Sverige, England, Marrocko
  • Mantrasång och -meditation på ett flertal yogalärarutbildningar i Sverige