Yogabloggen 24 September - Att börja med yoga

Alla har vi varit nybörjare någon gång. Speciellt med kundaliniyoga är egentligen att man på ett sätt alltd är nybörjare i det avseende att man alltid återkommer till grunderna. Det är upplevelsen av övningen som är kärnan - och avtrycket övningen gör.

Även som nybörjare kan man hoppa rakt in i en termin. I början hamnar fokus naturligt på formen på yogapasset, den nya miljön och kroppens ovana att göra övningarna. Sedan går man vidare in i närvaro i kroppen, i andningen och väcker upp kroppen och energibanorna på allvar. Som nybörjare rekommenderar jag att man bara tar till sig det i undervisningen som känns lätt att ta in.

För det finns alltid många olika saker att tänka på för en yogaövning och till det kommer teorier om energisystem, yogans historia. Men som olika individer i olika skeden av vår utveckling blir det olika saker som vi har nytta av under en yogaklass. Jag, som yogalärare, strävar efter att dela kunskap på som många plan som möjligt för nå fram till alla i klassen. Som elev innebär det då att får sålla ut och inte försöka ta in allt. Meningen är just att man inte ska vara i huvudet utan i kroppen. Successivt kommer man ta in mer och mer - i livslängt lärande.

Djupavslappningen med gonggong och meditationsdelen är dessutom sådant som inte kräver någon instruktion, man bara "är" och låter yogateknologin och kroppens egna helandesystem göra resten!

Yogabloggen 17 September - tips vid modifiering

Vare sig sig man går på sitt veckoliga kundaliniyoga-pass eller av misstag kommit in på en lektion i Astangayogans 3:e serie, så kan man behöva modifiera en yogaställning (asanas). Faktum är det att föredra om framför att pressa sig till något bortom ens kapacitet, då låter man kroppen själv hitta fram till energiflödet i sin egen takt. Vid modifieringar är det alltid bra att visualiera sig själv i den idealiska/perfekta ställningen. Det kan man också göra om man under en övning tappar kraft eller energi och börjar "krokna". Man ger då kroppen ett mentalt energiavtryck som ett frö till kroppens process framåt.

Yogabloggen 29 Augusti - meditation för våra sinnen

Meditation utomhus är en trevlig variation under de varmare månaderna. Ett förslag är att använda våra sinnen. Sitt i bekväm position och börja med att gå in i luktsinnet. Vilka dofter finns? Och om möjligt bara känna inandningen i näsborrarna och var närvarande i de intryck du får. På samma sätt, lyssna på ljuden i din omgivning. Det finns högre mer framträdande ljud och lyssna också efter andra lägre ljud och sen ännu lägre ljud. Det är precis på samma sätt som vi lyssnar in på vår kropp under yogan. Känn sedan vilka smaker du känner i munnen, återigen utan att med tanken försöka beskriva eller "sätta etiketter" på det du förminner. Med öppna ögon, "ta in" de former och färger som finns framför dig. Här är det svårt att inte tänka "träd", "moln" etc men målet är i alla fall att ta in allt som ett barn ser något för första gången. Slutligen känn din hud. Låt uppmärksamheten vandra över hela kroppen, börja t ex med huden på en fot. Känn vind, värme/kyla, kanske trycket från dina händer om de vilar på knäna. När du gått igenom hela kroppen, ta in hela huden på en gång. Känn "sfären" av hud som avgränsar oss från omgivningen. Går det också att förnimma något som är utanför hudlagret? Känn hur sfären expanderar med inandningen.

Yogabloggen 26 maj Breathwalk

I veckan hade vi en seneftermiddag med Breathwalk istället för det vanliga yogapasset. Inför sommaren då det lockar att vara utomhus är Breathwalk ett perfekt verktyg för att ta med sig yoga och meditation ut på promenaden.

Kort om Breathwalk är att det är en gångmeditation från Kundalini yoga-traditionen som kan användas vid alla former av gående och promenad. Ett bra sätt med andra ord att kombinera yoga med det härliga vädret och grönskan ute. Man kan välja tiden för utövandet men man bör välja något av de "yogiska tidslängderna" 7, 11, 31 eller 62 minuter. Breathwalk uppmärksammades nyligen i DN, artikeln finns här:

Själv tycker jag gående i allmänhet känns mycket lättare om man gjort vanlig yoga innan eller tidigare samma dag. När man öppnat upp i energikanalerna innan går man mer "rätt" och jobbar då in ett bättre rörelsemönster. För mig ger det också en lättare och skönare känsla i höft, fotled etc.

Jag leder och undervisar Breathwalk regelbundet, hör av dig via mejl för att få info om nästa tillfälle. Breathwalk finns idag som del 1 och del 2.

Yogabloggen 3 maj Mantrameditationerna

Mantra är ett av yogans främsta verktyg in till hjärtats energier. Med mantrameditationer startar vi vibrationer som påverkar oss på alla plan: i form av fysiska vibrationer, och genom alla aktiveringar vi skapar genom aktiviteten i hjärnan. Vi sätter till och med igång subtila energier genom att bara tänka ett mantra. Mantran kan sålunda göras helt mentalt (tyst) med stor effekt på ett mentalt och spirituellt plan. Tillsammans med handposition (mudra) och kroppsställning förstärker vi effekten och riktar in den för specifika resultat. Alla sångmeditationer har en allmänt balanserande effekt på oss och vårt hjärta. Sångmeditationer och är också ett idealiskt verktyg för den som är gravid.

Betydelsen av ett mantra blir egentligen sekundärt. Det finns översättningar av mantrana, men eftersom språket är Gurmuhk, ett heligt språk som aldrig använts för kommunikation utan bara som ett spirituellt hjälpmedel, så varierar tolkningarna. I många fall har man bara låtit översättningen vara det som utövaren upplevt efter att ha mediterat med mantrat under lång tid.

Ett väldigt kraftfullt mantra är Ajai Alai, som på grund av sin längd sällan används. Det kan ”översättas” med följande men kärnan och det enda man egentligen behöver veta är att det är ett mantra för fred och frid, för oss själva för alla.

Ajai Alai Oövervinnlig, oförstörbar.
Abhai Abai  Orädd, oföränderlig.
Abhoo Ajoo  Oformad, ofödd.
Anaas Akaas Oförgänglig, eterisk
Aganj Abhanj Obrytbar, ogenomtränglig.
Alakkh Abhakkh Osedd, opåverkad.
Akaal Dyaal  Odödlig, Barmhärtig
Alayk Abhayk  Obeskrivlig, omaskerad.
Anaam Akaam Namnlös, utan begär.
Agaahaa Adhaahaa  Outgrundlig, omutlig.
Anaathay Paramaathay  Omästrad, Förgöraren.
Ajonee Amonee Bortom födelse, Bortom tystnaden.
Na Raagay Na Rangay Bortom kärlek, Bortom färg.
Na Roopay Na Raykay Bortom form, Bortom chakrana
Akarmang Abharmang  Bortom karma, bortom tvivel.
Aganjay Alayhay Obetvinglig, obeskrivlig.

På Janne Spetz yogaklasser används alltid mantrameditation till levnade musik.

19 mars. Kroppens signaler och meddelanden

Den mängd information som skickas genom våra kroppar varje ögonblick är fascinerande. Det mesta av denna sker helt bortom vår vetskap, som ämnesomsättning, celldelningar mm. En inte allt för liten del finns dock för oss att medvetet ta in genom våra sinnen. Såklart kräver det en uppmärksamhet på dessa signaler och under stress eller i ett distraherat sinne så märker man dem inte.

Vari ligger då skillnaden i att betrakta dessa signaler mot att bara låta dem sköta sig själv? I yoga och meditation säger man ibland att: dit vår uppmärksamhet går, dit år också energin. Det här tolkar jag som att genom att vila med vår icke-dömande och icke-strävande uppmärksamhet på de signaler eller meddelanden som kroppen skickar, så skickar förstärker vi dessa energiflöden och förstärker också deras positiva och helande effekter.

Jag kan också fundera på hur det evolutionärt sett kommer sig att vi överhuvudtaget kan registrera sensationer t ex inne i en muskel i vila eller det pirrande som ibland skapas om man håller sig helt stilla i en position. Syftet är betydligt klarare för smärtsignaler på huden eller signaler för kyla eller värme. Det här får mig att tro att kroppen ju har ett sofistikerat självläkningssystem men det krävs att vi använder vårt fokus och yogiska attityd för att den ska fungera fullt ut.

4 mars. Forskning inom yoga och alternativ medicin – ett ljus i mörkret

Klimatet för forskning kring hälsoinstrument som yoga är speciellt. Vi har alla hört debatterna som ofta blir mellan ytterligheterna: en professor eller överläkare å ena sidan och en förespråkare för någon alternativ terapi-genre å den andra. Den första med torr, traditionstyngd, myndig stämma och den andre med svävande känslosamhet och diskussionen blir knappast vettig, partnerna kunde lika gärna prata olika språk.

Ingen av parterna har i regel tagit del av den aktuella forskningen som man ska diskutera och man attackerar varandras stereotyper – läkaren som ser människan som ett kemiskt köttstycke och alternativisten som vill bota benbrott med kristaller. Här brukar läkaren vinna enbart för att hans ståndpunkt är simplare och därför lättare att formulera och konkret försvara – men såklart också inte tar hänsyn till människans komplexitet.
Men det finns en tendens i yogavärlden att om forskning skett kring någon aspekt av yoga, oavsett forskningsprojektets omfång, kvalitet eller slutsatser så fylls det på med att alla typer av yoga, utövad på vilket sätt som helst har bevisad positiv effekt på allt. Det är såklart inte särskilt lyckat. Och inte heller ett särskilt effektivt sätt att väga upp mot den traditionella medicinen med större budget och med sina positioner och traditioner att försvara.

Men för den som vill få en lättfattlig objektiv syn på de alternativa spåren så finns nu centret Integrative Care var syfte är just att sprida och kvalitetsbedöma den alternativa/komplementära debatten idag. Dit har man knutit, i mina ögon, ytterst kompententa medarbetare vars objektivitet jag uppskattar mycket de gånger jag träffar dem.
Integrativ Care finns på www.integrativecare.se

 

26 februari. Vad är yoga och vad är inte yoga?

Jag kan fundera på var gränsen går mellan att ett utövande är yoga och när det är något annat som t ex dans eller ett friskispass.

Först så klart har vi de karaktäristiska positionerna (eller asana som position heter på sanskrit), eller sekvenserna av positioner. Men det är långt ifrån tillräckligt. Att andningen är central och integrerad i en rörelse är sant men fortfarande skulle jag inte kalla det yoga.

Nyckeln – för mig - finns vårt fokus och vår närvaro. Vi tar in kroppens signaler och likaså vårt sinnes signaler i form av tankar och känslor. Enligt principen ”där vi har vår medvetna uppmärksamhet dit leder vi också energi” skapar vi effekten genom att engagera både det fysiska och det mentala. Uppmärksamheten kan vara att förutom det rent anatomiska i en asana, vara mer aktiv i att vi tar in visualiseringar eller mantra.

Alternativt, och lika viktigt att regelbundet praktisera, är att bara vara med en tillåtande närvaro för allt som händer inom oss, att inte bli reaktiva eller värderande av det som händer samt ha en stor portion medkänsla för oss själva. Det här påminner mycket om meditation; och då närmar vi oss något som är en sanning för mig: att allt utövande som vitaliserar oss i djupet har samma kärna.

Avslutningsvis kan jag också tänka att det är vårt fokus och närvaro som är definitionen av yoga, och rörelsen/positionerna kan variera. Den här definitonen leder inser jag till att en del klasser som kallas yoga inte är yoga. Men det är en annan historia…

Yogabloggen 3 Februari 2012.
Terminstarter och kalibrering.

För en yogisk och medveten rörelse behöver kropp, sinne och själ vara kalibrerade med varandra. Dvs vi ”är” i rörelsen på alla plan. Det vi inte vill göra är att mekaniskt utföra våra övningar med kroppen medan sinnet försvinner iväg i våra gamla vanliga tankemönster. Genom att mentalt ”veta” hur en yogaövning blir för oss, t ex hur långt fram på benet vi når vid en framåtböjning eller hur länge vi tror oss kunna stanna kvar i sträckställningen (stretch pose), så låser vi oss till att fortsätta i detta samma hjulspår även om vår kropp är redo att gå djupare. Likaså vid en kursstart eller när vi inte gjort yoga på ett tag och kanske gått tillbaka i vår utveckling så måste vi vara närvarande i vår kapacitet och våra begränsningar för att inte av ”gammal vana” pressa oss till det läge vi minns att vi bruka nå.

Yogan är ett lyssnande. När vi har den lyssnande närvaron kommer vi att kunna observera de förändringar som hela tiden händer i oss och som vi främjar med yogan. Med observationen följer expansionen – vi ger förändringen utrymme och befäster det nya tillståndet i vårt minne och kroppsminne; vårt medvetna och undermedvetna. Vi ökar alltså vår kapacitet, vi vidgar våra gränser.

För yogan är en träning inför vardagen och tillvaron utanför mattan, och för denna tillvaro ger vi vår kropp en uppgraderad och kalibrerad karta över våra resurser. Så att vi kan vara och verka i vår sanna potential.

29 Januari. Från Oslo yogafestival.

City-festivaler får såklart en annan vibb än festivaler där alla bor och äter på samma ställe. Gemenskapen mellan passen blir bättre i det senare fallet och man slipper kånka på jackor och väskor. Men å andra sidan är det ju då också oftast sommar och man är oftast i eller nära naturen och det är et svårt att konkurrera med.

Festivaler är väldigt givande för mig som lärare med alla dessa nya elever och energier. Att bidra till att fler börjar med yoga är en ännu starkare drivkraft. Sen blir en allmän yogainjektion - att testa former eller lärare och om inte annat uppdatera den yogiska allmänbildningen. Det finns alltid minst en ny yogaform - eller oftast yogapaketering - jag aldrig hört talas om.

För mitt eget utövande är behållningen de små aha-upplevelserna i klasser jag deltar i. Lärare som formulerar eller visar något på ett speciellt sätt som blir en nyckel till någon detalj i t ex en position, eller hur man kan visualisera eller komma i avslappning. Och där spelar inte yogaformen någon roll, för mig är det tydligt att det handlar om läraren, hur denna har integrerat sin utövning på alla plan, gått in i den intuitivt och med öppet sinne – och förädlat den. Skapat de små nycklarna som för rätt person i rätt utvecklingsfas bli till yogaguld.

Den här festivalen kände jag så med Ateekas inspirerande klass.

27 Januari 2012 Det kanske låter som en Norge-historia men...

...NRK direktsände från min sadhana i morse på Oslo yogafestival.

För jag hade återigen äran att öppna yogafestivalen med sadhana – kundalini yogans morgonpaket med yogapass och sångmeditationer. Och NRKtittade som sagt in på slutet av sångmeditationerna och intervjuade arrangör Jannicke.

Ett par snöiga och vintriga dagar väntar nu med sadhana och ett och annat yogapass att deltaga på själv.

26 Januari 2012 - Premiär för yogabloggen

Ett bra premiärämne är kanske frågan vad yoga egentligen är. Varje gång jag ställer mig den frågan blir svaret olika.

Yoga för mig handlar mycket om att lyssna till de signaler som skapas inom oss. Andningen, närvaron och övningarna öppnar upp något som är svårt att beskriva men att känna vår existens och sinnesintryck tillsammans med dessa signaler, och att låta signalerna få finnas där utan att filtrera eller påverka - förändrar hela vårt väsen.

Signalerna brukar jag i klasserna kalla subtila eller finstämda eller till och med tysta. Det är med andra ord inte den virvelstorm av sinnesintryck, mönster av tankar och känslor som så ofta följer oss i dagliga livet; eller de som skapats i det dagliga livet men har smugit sig in med oss när vi är på yogamattan. Liknelsen med oceanens djup och krusningarna på ytan är vanlig för detta både i buddism som yoga.

Här finns en visdom, en vägledning eller guide som går bortom det vi kan tänka ut eller lära oss att är bra för oss. När vi sedan följer denna kraft är det som allt faller på plats, att vi har tur och fruktbara tillfälligheter kommer i vår väg.

PS: Jag leder Sadhana under helgen på Oslo yogafestival